VAD KUL ATT JUST DU HAR HITTAT HIT TILL KATA PÅ GATA! Du är viktig!
Du är bra! Du kämpar på!

FIND YOUR INNER NINJA!